08.11.2016

Anna teada lumest koristamata teedest

Haabersti linnaosa teede ja tänavate ning kvartalisiseste teede talvist hooldust teostab OÜ Jaaksoni Linnahooldus.

Lumest koristamata teedest ja tänavatest andke palun teada OÜ Jaaksoni Linnahooldus telefonil 656 3548 või e-posti aadressil info@jaakson.ee või Haabersti Linnaosa Valitsuse telefonidel ja e-posti aadressidel:
Tõnu Kivimaker
Haldusosakonna juhataja
Tel 640 4811, e-mail: tonu.kivimaker@tallinnlv.ee

Munitsipaalpolitseiamet palub kõigil kinnistuomanikel täie tõsidusega suhtuda nii lumekoristustöödesse kui libedustõrjesse. Eriti keerulistest ning koristama jäetud kohtadest palutakse teada anda munitsipaalpolitsei korrapidajale telefonil 14410.
Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm. Kõnniteedel on keelatud on kasutada tuhka või kloriide.
Teisipäeva 8. novembri hommikul kell 8 mõõdeti Tallinn-Harku aeroloogiajaamas lumekatte paksususeks 15 cm. Tallinna Kommunaalameti andmetel veeti möödunud ööpäeval Tallinna vanalinnast välja 1263 kuupmeetrit lund ja kesklinnast 90 kuupmeetrit. Libeduse ja lume tõrjel oli väljas 72 ühikut lumekoristustehnikat ja 31 brigaadi koristustöölisi. Tänavatele puistati kokku 31,3 tonni sõelmeid, 554 tonni kloriide kulus sõiduteede libedustõrjeks.