13.10.2018

Anni tänava taastusremonttööd on lõpetatud

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatud Anni tänava Varraku tänava ja Vilisuu tänava vahelise lõigu taastusremonttööd on lõppenud ja tänav liiklusele avatud.

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva andis kiitva hinnangu Anni tn korteriühistute esindajatele, kes tegid konstruktiivseid ettepanekuid objekti projekteerimise staadiumis tagamaks  avaliku ruumi kasutamine parimal võimalikul viisil. Taastusremonttööde käigus uuendati Anni tänava ja tänavaga külgnevate kortermajade juurdepääsuteede asfaltkate, korrastati töömaale jäävad kaevud, vahetati välja lagunenud äärekivid, korrigeeriti liikluskorraldust ning korrastati haljastus.

 Taastusremonttöid teostas Tallinna Teede AS. Ehitustööde maksumus oli 395 000 €.

 

 

 

Uudise rubriigid: