26.04.2021

Aprill on nutikuu

Aprill on Tallinna haridusruumis nutikuu ning selle raames toimuvad Endlas erinevad nutikad tegevused.

Endla lasteaia aprillikuu projekti teemaks on “Nutikuu ja naljakuu, naeru täis on laste suu!”, millest lähtuvalt viivad õpetajad õppe- ja kasvatustöös läbi nutikaid tegevusi. Selleks kasutavad nad erinevaid robootilisi vahendeid. Seni on enim kasutust leidnud bee-botid ja blue-botid, millega on läbi viidud orienteerumis- ja programmeerimismänge. Nutikad tegevused on välja toodud nädalaplaanides, mis on nähtavad ka lapsevanematele. Läbiviidud tegevustest postitavad õpetajad pilte kinnistesse rühma gruppidesse, mis on ligipääsetavad lapsevanematele ja juhtkonnale. 

Mõnusat nutikuud!