29.03.2018

Aprillikuus alustatakse Merivälja tee (lõigus Randvere tee – Ranna tee) taastusremonttöödega

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse aprillikuus Merivälja tee (lõigus Randvere tee – Ranna tee) taastusremonttöödega, mille käigus uuendatakse asfaltbetoonkate ja teekattemärgistus.

Bussipeatuste taskute asfalteerimisel kasutatakse tugevdavaid Confalt-segusid. Välja vahetatakse kaevupäised „ujuvat tüüpi“ kaevupäiste vastu, kasutades betoonist koormujaotusplaate liikluskoormuse vähendamiseks kaevudele.

Töid teostatakse etapiviisiliselt ja töölõikude kaupa. Tööde tsoonis kehtib liikluspiirang kuni 30km/h. Liikluskorraldusega saab tutvuda: https://tallinn.ee/est/pirita/Merivalja-taastusremonttoode-ajutine-liikluskorraldusLayout1-1-.pdf 

Taastusremonttöid teostab AS TREF Nord. Tööde maksumus on 659 000 eurot.

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on juuni 2018

Palume liiklejatel järgida objekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid!