28.03.2018

Aprillis alustatakse Merivälja tee taastusremonttöödega

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse aprillikuus Merivälja tee (lõigus Randvere tee – Ranna tee) taastusremonttöödega, mille käigus uuendatakse asfaltbetoonkate ja teekattemärgistus.

„Taastusremonttöid teostab AS TREF Nord, tööde maksumus on 659 000 eurot ja ehitustööde lepinguline tähtaeg on juuni 2018,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf“. Bussipeatuste taskute asfalteerimisel kasutatakse tugevdavaid Confalt-segusid. Välja vahetatakse kaevupäised „ujuvat tüüpi“ kaevupäiste vastu, kasutades betoonist koormujaotusplaate liikluskoormuse vähendamiseks kaevudele.

Töid teostatakse etapiviisiliselt, töölõikude kaupa. Tööde tsoonis kehtib liikluspiirang kuni 30km/h.

Palume liiklejatel järgida objekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid!