15.05.2017

Aprillis viidi Tallinna kainestusmajja 458 inimest

Tallinna kainestusmaja teatel toimetati aprillis kainerisse 458 isikut.

Kainerisse toimetatutest oli naisi kokku 67 ja mehi 391. Kainestusmaja kambrites kainenes 224 venelast, 194 eestlast, 31 soomlast ja 9 teiste riikide kodanikku (Ukrainast, Lätist, Egiptusest, Norrast, Iraanist, Saudi-Araabiast ja Vene Fõderatsioonist).

Kainestusmajja sattus üks narkojoobes ning 127 kindla elukohata isikut. Meditsiinilist abi vajas 18 isikut.

Tänavu aastal on nelja kuuga kainestusmajja sattunud kokku 1819 isikut.