22.11.2018

"Ära kliki igale poole!". Küberhügieen - kuidas muuta kasutajate hoiakuid ja käitumist küberruumis turvalisemaks?

22. novembril 2018 kell 10.00-11.30 Tallinna Tehnikaülikooli Mektory suures saalis Raja 15

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kutsub osalema loengusarja "Ettevõtlusakadeemia 2018" seminaril 22. novembril 2018 kell 10.00-11.30 TTÜ Mektory suures saalis aadressil Raja 15 Tallinnas.

Ettevõtlusakadeemia seminari "Ära kliki igale poole!". Küberhügieen - kuidas muuta kasutajate hoiakuid ja käitumist küberruumis turvalisemksa?“ lektor on Kaie Maennel, TTÜ infotehnoloogia teaduskonna tarkvara instituudist.

Õngevõtmise e-kirjad, paha- ja lunavara, andmeleke, jne. - küberintsidentide vastu pole ühelgi inimesel või organisatsioonil 100% kaitset. Küberturvalisuse tagamine koosneb kolmest osast: inimesed, protsessid ja tehnoloogia. Laialdaselt on levinud väide, et inimesed on nõrgim lüli: 95 protsenti arvutitega seotud intsidentidest põhjustab inimlik eksimus. Tihtipeale jäävad kasutajate teadmised küberturbest loosungite tasemele, kuid nende käitumises sellised teadmised enam nii selgelt ei väljendu. Mida saab nii kasutaja kui organisatsioon (s.h. juhtkond) teha, et igapäevast küberhügieeni parandada (s.o. osata ära tunda ja kaitsta ennast ohtude eest, mis meid läbi e-posti või interneti varitsevad) ja muuta teadmised turvaliseks käitumisnormiks

Kaie Maennel on TTÜ doktorant, kelle uurimistöö teemaks on küberteadlikkus ja -hügieen. Eelnevalt on omandanud magistrikraadi küberkaitses ning magistritöös keskendus küberkaitse harjutuste efektiivsuse mõõtmisele. Lisaks sellele on ta pikaajaliselt töötanud konsultatsiooniettevõttes Deloitte, kus tal on praktiline kogemus nii auditi kui koolituste valdkonnas.

Loengumaterjalid:

Kaie Maennel "Ära kliki igale poole!". Küberhügieen - kuidas muuta kasutajate hoiakuid ja käitumist küberruumis turvalisemksa?“

Lisainfo:      Ettevotlusakadeemia-FB-2018sygis.jpg

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225    

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
E-post: helena.rozeik@ttu.ee
Tel: 620 4102