27.04.2016

Ärge unustage Ühiskaarti kasutada

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet tuletab ühistranspordi kasutajatele meelde, et sõidukisse sisenedes tuleb sõit Ühiskaardiga registreerida.

Iga sõidu registreerimine on ühistranspordikasutajate endi huvides – esiteks kohustab selleks ühistranspordi kasutamise kord ning teiseks aitab see transpordikorraldajatel ühistranspordi liinivõrku ja sõidugraafikuid tarbijate vajadustest lähtuvalt korrigeerida. Mupo tuletab veel kord kõigile tasuta transpordi õigust kasutavatele tallinlastele meelde – transporti sisenedes valideerige oma roheline kaart ning hoidke käepärast oma ID kaart või muu pildiga isikut tõendav dokument.

Tallinnas tasuta ühistranspordi kasutajatel on kohustus oma sõit isikustatud ühiskaardiga valideerida, on kinnitanud ka Riigikohtu otsus 16. detsembrist 2013, mis tühistas varasema, 12. juunil 2013 tehtud maakohtu otsuse. Riigikohus leidis oma otsuses, et seadus ütleb selgelt, et tasuta sõidu õiguse saamiseks on isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas, kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud e-kaardiga valideerida.

Ühiskaarti ei ole vaja valideerida üle 65 aasta vanustel inimestel. Õpilased ja üliõpilased saavad Tallinna ja Harjumaa ühtses ühistranspordi piletisüsteemis kasutada sõitude registreerimiseks ja sõiduõiguse tõendamiseks kõiki puutevaba kiibiga rahvusvahelisi ISIC kaarte ja ka elektroonilisi õpilaspileteid.

Sõitjatel, kellel puudub Tallinna elanike registrisse tehtud sissekanne, tuleb oma sõidu eest tasuda. Seda on võimalik teha kahel viisil – osta bussijuhilt ühekordne sõidupilet või kanda ühiskaardile piisav rahasumma, millest validaator igal sõidukorral sõidupileti maksumuse lahutab. Viimane moodus on kindlasti mugavam ja ka odavam.

Täpsem ülevaade sõidusoodustusest ja seda tõendavast dokumendist on ära toodud Tallinna Linnavolikogu 13.11.2014 määruses „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ (3. peatükk):https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=129686&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp