16.03.2017

Äriruumi enampakkumine üürile andmiseks

Haabersti Linnaosa Valitsuse administratiivhoones Ehitajate tee 109a äriruumi üürile andmiseks enampakkumise väljakuulutamine:

1. Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Ehitajate tee 109a äriruumi nr 71 (inv pl) pinnaga 21,0 m2 üürile andmiseks.

2. Punktis 1 toodud äriruumi üürile andmise tingimused:

2.1 pakkumise alghind on 3,70 eurot üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;

2.2 äriruumi kasutusotstarve on büroo;

2.3 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt lisaks üürile äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.4 äriruum antakse üürile tähtajatult;

2.5 äriruumi üürilepingu sõlmimise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrus nr 73 "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine";

2.6 kasutusse andmise eritingimusteks on:

2.6.1 üüri suurenemine üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.6.2 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.6.3 üürnik teostab oma tegevuseks vajalikud parendused eelnevalt kooskõlastades üürileandjaga ja on kohustatud hankima kõik parenduste teostamiseks vajalikud kooskõlastused ja load ning tasuma nende hankimisega seotud maksud, kusjuures üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.6.4 äriruumi kasutamine tööpäevadel pärast kella 18.00 ja nädalavahetustel toimub ainult linnaosa valitsuse kirjaliku loa alusel.

Pakkumine peab sisaldama: andmed  pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed; füüsilise isiku puhul nimi, registrikood, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed), nõusolek ja kinnitus vara kasutusse võtmiseks pakkumiseks kehtestatud tingimustel (sh eritingimustel), vara kasutusotstarve ja tegevuse kirjeldus; sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma, pakkumise tegemise kuupäev. Pakkumine peab olema allkirjastatud ja sellele lisatud tagatisraha maksmist ning allkirjastaja esindusõigust tõendavad dokumendid. Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 6. aprilliks 2017 kella 12.00-ks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Ehitajate tee 109a kabinet 205 kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge „Ehitajate tee 109a pakkumine“.

Rohkem informatsiooni Tallinna linna veebilehel rubriigis „Ametlikud teated“ 15.03.2017 avaldatud kuulutuses.