12.03.2018

Arvamusküsitlus lehepuhurite kasutamise piiramiseks

Igal aastal on hooajati probleemiks lehepuhurite kasutamisega seotud häiringud nagu müra ja lenduv tolm.Selle sisuliste kaebustega koos on laekunud ka ettepanekuid lehepuhurite kasutamise piiramiseks või hoopis keelustamiseks Tallinna linna territooriumil.

Nüüd on Tallinna Keskkonnaamet tellinud sihtasutuselt Keskkonnaõiguse Keskus õigusliku analüüsi kohaliku omavalitsuse võimaluste kohta lehepuhurite kasutamise piiramiseks. Analüüs on leitav Tallinna veebilehelt aadressil http://www.tallinn.ee/Lehepuhurite-kasutamise-piiramise-voimalused.pdf.

Peale analüüsiga tutvumist palume kõigil avaldada avamust lehepuhurite kasutamise kohta Tallinnas. Selleks palume täita arvamusküsitlus aadressil http://www.tallinn.ee/est/Vorm-Arvamuskusitlus-lehepuhurite-kasutamise-kohta-Tallinnas. Kirja võib panna kõik mõtted ja argumendid nii lehepuhurite kasutamise poolt kui ka vastu.