15.05.2020

Astangule ehitatud kodukootud laudtee ja suvilamaterjalid koristati ära

Aprillis tutvusid Haabersti linnaosavalitsuse ja munitsipaalpolitsei esindajad Astangul prügistatud kohtadega. Enim tegi linnaosavalitsusele muret Astangu tn 30c kinnistul toimuv, kuhu oli rajatud käepärastest vahenditest laudtee, mille lõppu soovis heauskne kodanik rajada ehitusprahist suvilat. Tänaseks on kinnistu tänu linnaosavalistuse abile ja prügistaja koostöövalmidusele korrastatud.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et antud juhtumi puhul oli prügistaja teada ning nii linnaosavalitsuse kui ka munitsipaalpolitsei esindajad tegid talle selgitustööd, et võõrale kinnistule ei või prügi tassida ega sinna ka midagi ehitada. „Kodanik, kes sinna ehitusprahti tassis ning laudtee rajas sai linnaosavalitsuse sekkumisel aru, et see tegevus pole lubatud ning vähemalt üritas ala korrastada,“ ütles Hanimägi ning lisas, et seekord ei olnud tegu pahatahtliku prügistajaga vaid linnaosa elanikuga, kes heas usus pidas antud teguviisi lubatuks.

„Kodanik asuski oma prügi ära viima, kuid pikema aja jooksul kokku tassitud hunnikud olid nii suured, et linnaosavalitsus pidi seekord minema kodanikule appi ja aitama kinnistu heakorrastada,“ rääkis linnaosavanem ning rõhutas, et ükskõik kui hea su soov või eesmärk ka ei ole, siis ei riigi, linna ega kellegi teise eramaale ei tohi mingeid ehitisi rajada ega neid ka prügistada.

„Samuti ei ole lubatud võõral kinnistul, ilma omaniku loata asjade hoiustamine. Prügi, ehitusjäätmed ja vanad rehvid tuleb viia jäätmejaama,“ lisas linnaosavanem ning kutsus ka elanikke üles tähelepanelikkusele. Antud juhtumi puhul olid elanikud märganud prügistaja tegevust pikema aja jooksul, kuid varasemalt tähelepanu juhtides olnuks koristustööd väiksemad. „Kui märkate prügistamist, siis teavitage sellest koheselt munitsipaalpolitseid või linnaosavalitsust, sest hiljem on juba märksa raskem teo toimepanijaid avastada ning vastutusele võtta. Samuti võtab aega prügistatud alade korrastamine,“ sõnas linnaosavanem.

Uudise rubriigid: