22.06.2018

Asunduse Lasteaia lapsed õpivad teadust

Tallinna Asunduse Lasteaed on liitunud Erasmus+ koostööprojektiga KA2 "Teaduslik kirjaoskus lasteaias", mis algas eelmise õppeaasta alguses ja kestab 2018 aasta septembrini.

Küsimusele "Millest maailm koosneb?" vastavad Tallinna Asunduse Lasteaia lapsed, et õhust, veest ja kivimitest ning veel molekulidest.

Projekti eesmärgiks on luua ja tugevdada koostöövõrgustikku rakendamaks uuenduslikke tavasid teadushariduses lasteaias ja koolis. Tegevused on suunatud loodusteaduste ja arheoloogia õpetamise uutele võimalustele loodavate metoodiliste materjalide ning konkreetsete võtete kaudu. Projektis osalevad partnerid viiest erinevast Euroopa riigist - lasteaedadest, koolidest ja ülikoolidest.

2018 aasta maikuu lõpus korraldas Asunduse Lasteaed projektimeeskonna eestvedamisel Energia Avastuskeskuses meeleoluka projekti tutvustava seminari ning töötoad lastele. Lapsed said töötubades kinnitust, kui põnev võib teadus olla. Seminaril osalesid 40 õpetajat Tallinna erinevatest lasteaedadest, koolidest, samuti Haridusameti esindajad ja Asunduse Lasteaia lapsed.

Eesmärk oli jagada infot projekti lõpptulemuste kohta, milleks on nii veebipõhine kui paberkandjal materjalide kogum, mis seob omavahel loodusteadused ja arheoloogia ning võimaldab õpetajatel käsitleda antud teemasid erinevates kontekstides erinevatel tasemetel: baasmaterjalid, juhendid, õpetamis- ja hindamismeetodid.

Seminari avas Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, kes rõhutas erinevates projektides osalemise vajadust ning positiivset mõju laste kasvukeskkonna rikastamisel. Abilinnapea julgustas teisigi lasteaedasid osalema nii rahvusvahelistes kui kohalikes projektides ning mitte jääma ootama, et uuendused ja teadmised ise meie juurde tulevad.

Projektis osalemine on ühtviisi kasulik ja arendav nii lastele kui õpetajatele. Õpetajad saavad rahvusvahelise koostöö kogemuse, vahetavad ja täiendavad oma metoodilisi oskusi. Paralleelselt oma erialaste oskustega saadakse uusi praktilisi väljundeid õppematerjalide koostamisel, IT - vahendite kasutamisel ning koostööjulgust edasiseks.

Erinevaid toredaid metoodilisi võtteid, kuidas lasteaias viia läbi õpet arheoloogia ja loodusteaduste teemavaldkondades leiab Asunduse Lasteaia kodulehelt https://www.tallinn.ee/est/asunduselasteaed/Erasmus-koostooprojekt-KA2-Teaduslik-kirjaoskus-lasteaias