29.07.2019

Augusti alguses alustatakse Nisu tänava rekonstrueerimistöödega

Viamer Grupp OÜ alustab 1. augustil Nisu tänava (Ristiku tänava ja Sõle tänav 42 vahelisel lõigul) rekonstrueerimistöödega.

Rekonstrueerimistööde eesmärgiks on teekatte uuendamine, jalakäijatele paremate liikumistingimuste loomine, sademevee ärajuhtimise parandamine ning haljastuse korrastamine.

Ehitustööde käigus rajatakse Nisu tänava Ristiku ja Aru tänava vahelises lõigus 6 meetri laiune sõidutee ning Aru tänava ja Sõle tn 42 vahelises lõigus 5 meetri laiune asfaltbetoonkattega sõidutee koos parkimistaskuga diagonaalparkimiseks.

Nisu tänava ja Aru tänava ristmik lahendatakse liikluse rahustamiseks tõstetud ristmikuna. Lisaks rajatakse täiendav künnis Nisu tänav 30 ette ning Nisu tänava 18 ja 20 vahelise juurdepääsutee ette. Tänava mõlemale küljele rajatakse 1,75 meetri laiune betoonkivikattega kõnnitee. Nisu tänava Sõle tänava poolsesse otsa, tänava ja Sõle tänava 40 koolihoone vahelisele alale tuleb pargiala kuhu rajatakse madalhaljastus ning ehitatakse betoonkivikattega kõnniteed koos puhkekohtadega. Rekonstrueeritava lõigu pikkus on ca 450 meetrit.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse tänavale LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi kaasfinantseerimisel tänava alused vee- ja kanalisatsioonitrassid. Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon.

Ehitustöid teostab Viamer Grupp OÜ. Projektdokumentatsiooni koostas KLM Projekt OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1 090 000 eurot. Lepingu täitmise tähtpäev on 30. oktoober 2019.

Palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Uudise rubriigid: