15.09.2015

Autovaba päev, Tallinn 2015

Tallinna peatänava arhitektuurivõistluse tingimuste ja tallinna kesklinna linnaruumi arengute teemaline avalik kõnekoosolek ja arutelu.

 

AUTOVABA PÄEV, TALLINN  2015

Tallinna peatänava arhitektuurivõistluse tingimuste ja tallinna kesklinna linnaruumi arengute teemaline avalik kõnekoosolek ja arutelu.

Esinevad:

Endrik Mänd ja Jaak – Adam Looveer – Peatänav ja Linnakeskuse ja mereäärse jalakäijateruumi ümberkujundamine, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, peaarhitektibüroo

Toomas Haidak MKM – riigi transpordikava prioriteedid, Majandus- ja taristuministeerium

Raul Järg – KIKi projekt kesklinna linnaruum, Eesti Arhitektuurikeskus, arhitekt EAL  

Tiit Sild – võistlustingimused, linnaruum, arhitekt EAL

Marek Rannala – võistlustingimused, liikuvuskontseptsioon, liikuvusspetsialist KAMI OÜ

Dago Antov – Kesklinna liikumisvõimalused ja ühistransport tulevikus vers 1, liiklusekspert

Rein Annusver – Kesklinna liikumisvõimalused ja ühistransport tulevikus vers 2, liiklusekspert

Mari Jüssi - Linnaruumi ümberkujundamise tulevikusuundumused, liikuvusspetsialist SEI

Villem Tomiste – arhitekti visioon, arhitekt EAL

Arutelu  ja publiku küsimused, ettepanekud

PÜHAPÄEVAL 20. SEPTEMBRIL ALGUSEGA KELL 13.00, TELLISKIVI TÄNAVAL

http://www.tallinn.ee/est/Autovaba-paev-2015