11.10.2016

Avalike ajutiste tualettide kasutusperiood on pikendatud Lasnamäe parkides kuni 30.11.2016.a

Lasnamäe parkides olid suviseks perioodiks paigaldatud plastmassist BIO WC-d. Arvestades elanike soove Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös Tallinna Kommunaalametiga on pikendanud avalike tualettide kasutusperioodi kuni 31.11.2016.a

Tallinna Kommunaalamet tellis hanke korras ja paigaldas Lasnamäe piirkonna parkidesse suviseks perioodiks mai kuust kuni septembrini ajutused plastmassist BIO tualetid. Arvestades parkide külastate ja piirkonna elanike soove on pikendatud avalike tualettide kasutusperioodi kuni 31.11.2016.a. Ajutiste plastmassist BIO WC-de asukohad parkides: Pae pargis, Koorti haljasalal, Katleri peremänguväljakul, Vormsi peremänguväljakul, Tondiloo pargis (Kivila 5 maja juures). Tualettide kasutamine on kõigile tasuta.