17.12.2020

Avastusõppe tunnetuskast

Tallinna lasteaiad said iga-aastase koostööprojekti "Koolilt lasteaiale" raames õpilaste poolt valmistatud avastusõppe tunnetuskastid.

Tunnetuskast pakub lastele avastamisrõõmu ja tuttavate asjade uutmoodi kogemist. Kasti saab täita erinevate vahenditega, olenevalt teemast ja eesmärkidest ning tunnetuskastiga tegutsemine aitab arendada laste meeli.

Krattide rühma lapsed katsetasid uut vahendit matemaatikategevuses. Lapsed proovisid kompimise teel ära tunda numbrite kuju ning esemete hulka ning need omavahel vastavusse viia. Veel arvasid lapsed ära geomeetrilisi kujundeid ning kirjeldasid esemete tekstuuri. Krattidele pakkus tunnetuskastiga toimetamine palju põnevust ning neile meeldis selle abil erinevaid ülesandeid lahendada.

Suur aitäh Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilastele, kelle meisterdatud tunnetuskasti abil on meie lasteaia lastel jälle juures uus põnev vahend maailma avastamiseks.

  

Krattide õpetaja Miina