16.10.2017

Avati Tallinna Õppenõustamiskeskuse uued ruumid

Tallinna Linnavolikogu otsusega asutati 1. oktoobril 2017 Tallinna Õppenõustamiskeskus. 13. oktoobril avati keskuse uued ruumid Lasnamäel Martsa tänav 2.

Tegemist on multifunktsionaalse keskusega, kus on võimalik saada spetsialistide nõustamisteenust ja abi eripedagoogidelt, logopeedidelt, psühholoogidelt ja psühhiaatritelt, osaleda koolitustel, seminaridel ja supervisioonidel, töötada pedagoogide.

"Tallinnas suureneb järjest erivajadustega laste arv ja ligipääs hariduse tugiteenustele on piirkonniti erinev. Koolieelikutega tegelevate psühholoogide juurde on pikad järjekorrad," rääkis abilinnapea Mihhail Kõlvart, kelle sõnul on Tallinna Õppenõustamiseskuse teenuste järgi suur nõudlus. 

Polikliinikutes ja rehabilitatsioonikeskustes on nii logopeedide ja eripedagoogide juurde kui ka koolieelikutega tegelevate psühholoogide juurde pikad järjekorrad, mistõttu õppenõustamisteenus pole piisavalt kättesaadav.

Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK) aitab 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori ning teenused on tasuta. Ka õpetajad ja lapsevanemad vajavad palju juhtumipõhist nõustamist, et toime tulla laste arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega. TÕNK osutab abi ka selles vallas.

Õppenõustamisteenust osutab Tallinnas ja Harjumaal Sihtasutuse Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskus. Arvestades keskuse suurt töökoormust on alates 2015. aasta jaanuarist õppenõustamisteenust osutatud Tallinna haridusasutustele ka Tallinna Haridusameti kaudu.

Jaanuarini 2017 on haridusameti kaudu osutatud õppenõustamisteenust järgmiselt: individuaalseid nõustamisi 2135 korda; perenõustamisi 141 korda; kaugnõustamisi 86 korda; grupinõustamisi 311 korda; ümarlaudu on korraldatud 63 korral. Lapsi on nõustatud ligikaudu 5000 ja täiskasvanuid 5600 korral. Esmatasandi abi on osutatud koolieelsetes lasteasutustes ja koolides 1500 korral.

Tegelik vajadus õppenõustamisteenuse järele on aga veelgi suurem, seetõttu asutatigi tugiteenuste parema kättesaadavuse tagamiseks iseseisev asutus Tallinna Õppenõustamiskeskus.

TÕNK-i tegevuse eesmärk on osutada hariduse tugiteenuseid Tallinna lastele ja noortele, Tallinna haridusasutuste spetsialistidele ja õpetajatele ning lapsevanematele.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linna lõppeesmärgiks see, et keskuse filiaalid paikneks igas linnaosas. „Aga linn mitte ainult ei ava uusi asutusi, vaid plaanis on tõsta koolides ka tugiteenuste rahastamist järgmisel aastal,“ lisas abilinnapea. „See täiustab kogu erivajadustega laste ehk HEV hariduse süsteemi.“

Uudise rubriigid: