14.09.2018

Avati projekti „100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele“ esimene mängulinnak

14. septembril 2018 avati Tallinna Männi Lasteaias sümboolselt projekti „100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele“ esimene mängulinnak.

Uued mänguväljakud on Tallinna kingitus lasteaedadele Eesti sajandijuubeli puhul, mille Männi lasteaias andsid pidulikult üle abilinnapea Vadim Belobrovtsev, Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula ja Mustamäe linnosa vanem Lauri Laats.

Eesti Vabariigi sünniaastal 1918 rajati Tallinnas esimene lasteaed – praegune Kopli Lasteaed –, millest sai alguse alushariduse andmine pealinnas. Seepärast soovis linn teha Eesti suure juubeli auks just sellise kingituse, mis tooks rõõmu eelkõige lastele. Nii otsustatigi kinkida uued õuemänguvahendid lasteaedadele. Projekt sai juubeliaastale kohaselt nimeks „100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele“, kuid kingituse saavad kõik 126 munitsipaallasteaeda, kus käib kokku ligikaudu 22 tuhat last.

Projekti koordineerib Tallinna Haridusamet, kes tegi esmalt koos Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendusega mänguvahendite seast eelvaliku ning tutvustas seda lasteaiajuhtidele Lauluväljakul korraldatud messil septembris 2017. Iga lasteaed sai ise valida kas mängulinnaku, tasakaaluraja, kiige või võrkpüramiidi, pidades silmas oma õueala võimalusi. Oma arvamust said avaldada ka lastevanemad ja lasteaiatöötajad, kellele korraldatud küsitlusele vastas üle 11 000 inimese.

Mänguvahendite tootja ja paigaldaja leidmiseks korraldati kolm hanget, igale tootegrupile eraldi. Kõik hanked võitis Tiptiptap.

Lasteaedade valikute alusel rajatakse lasteaedadesse kokku 18 mängulinnakut noorematele lastele, 42 mängulinnakut vanematele lastele, 12 tasakaalurada noorematele lastele, 26 tasakaalurada vanematele lastele, 13 võrkpüramiidi ning 12 üksikvahendit erisuguste kiikedena ja 3 keerdpoomi. Mängulinnakute ja tasakaaluradade (kokku 98) ehitamise sõlmiti leping veebruaris 2018,  üksikvahendite paigaldamise leping juulis 2018. Projekti kogumaksumus on üle ühe miljoni euro.

Uudise rubriigid: