26.11.2020

Avatud Akadeemia seminar "Tööprotsesside lihtsustamine digitehnoloogia abil"

26. novembril kell 10.00-11.30 Tallinna Ülikooli kampuse Mare õppehoones, Uus-Sadama 5, Tallinn.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tallinna Ülikooliga kutsub osalema "Avatud Akadeemia 2020" seminaril "Tööprotsesside lihtsustamine digitehnoloogia abil.

Andmete oskuslik töötlemine ja haldamine on muutunud tänapäeval ettevõtete kasvu ja edukuse allikaks, mis aitab luua konkurentsieelist. Uuringud näitavad positiivset seost ettevõtte juhtide andme-ja infokasutuse taseme ning ettevõtte majandustulemuste vahel. Seminaril keskendutakse andmete digitaliseerimisele ettevõttes ja tööprotsesside lihtsustamisele digitehnoloogiate abil. Antakse teadmisi andmehaldusest ja andmekirjaoskusest, et paremini orienteeruda andmemajanduse keerukas maailmas.

Lektorid on professor Sirje Virkus ja külalislektor Sigrid Mandre Digitehnoloogia instituudist.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

Registreerimisvorm

Lisainfo:
Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusamet, e-post: krista.kink@tallinnlv.ee, tel: 640 4225
Lilian Rückenberg, Tallinna Ülikool, e-post: lilianr@tlu.ee