26.11.2020

Avatud Akadeemia veebiseminar "Tööprotsesside lihtsustamine digitehnoloogia abil"

26. novembril kell 10.00-11.30. Seminaril keskendutakse andmete digitaliseerimisele ettevõttes ja tööprotsesside lihtsustamisele digitehnoloogiate abil. Antakse teadmisi andmehaldusest ja andmekirjaoskusest, et paremini orienteeruda andmemajanduse keerukas maailmas.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tallinna Ülikooliga kutsub osalema "Avatud Akadeemia 2020" seminaril "Tööprotsesside lihtsustamine digitehnoloogia abil.

Andmete oskuslik töötlemine ja haldamine on muutunud tänapäeval ettevõtete kasvu ja edukuse allikaks, mis aitab luua konkurentsieelist. Uuringud näitavad positiivset seost ettevõtte juhtide andme-ja infokasutuse taseme ning ettevõtte majandustulemuste vahel. Seminaril keskendutakse andmete digitaliseerimisele ettevõttes ja tööprotsesside lihtsustamisele digitehnoloogiate abil. Antakse teadmisi andmehaldusest ja andmekirjaoskusest, et paremini orienteeruda andmemajanduse keerukas maailmas.

Lektorid on professor Sirje Virkus ja külalislektor Sigrid Mandre Digitehnoloogia instituudist. 

Ettevõtte vaadet avab veebiseminaril Merja Bauters Tallinna Ülikoolist, kes räägib digipöördest läbi pikaajalise koostöökogemuse väga erinevate ettevõtetega ning Kersti Peenema tutvustab Helge tarkvara näitel Tallinna Ülikoolist väljakasvanud äriideed.

Veebiseminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

Registreerimisvorm

Lisainfo:
Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusamet, e-post: krista.kink@tallinnlv.ee, tel: 640 4225
Lilian Rückenberg, Tallinna Ülikool, e-post: lilianr@tlu.ee