21.09.2017

Avatud on kandideerimine Tallinna linna noortevolikogu uude koosseisu

Tallinna linna noortevolikogu on alustamas oma seitsmendat hooaega ning avab kandideerimise uude koosseisu – ühinema on oodatud kõik huvitatud 14–26-aastased pealinna noored.

 Noortevolikogu pakub võimalusi eneseteostuseks eelkõige neile, kes näevad end tulevaste arvamus- ja ühiskonnaliidritena, soovivad ellu viia oma unistusi ning panustada noorte elu edendamisse Tallinnas.

„Tallinna linna noortevolikogu ideedemaailmas lage ei eksisteeri – kõik edasiviivad mõtted on alati teretulnud ning toetatud. Isegi siis, kui need võivad esmapilgul näida liialt ambitsioonikad,“ tutvustas praeguse koosseisu juht Triinu-Liis Paabo.

Paabo sõnul ei ole noortevolikogus kindlasti aga ainult poliitnoored. „Pigem on see siiski organisatsioon, kuhu valitakse eri valdkondade esindajad, et katta võimalikult lai spekter Tallinna noortest. Nii kohtuvad seal noored ettevõtjad, muusikud, loomeinimesed, poliitikahuvilised ning paljude teiste valdkondade esindajad,“ täpsustas Paabo. 

Ühtlasi lisab praeguse noortevolikogu koosseisu esimees, et noortevolikogu on loodud eesmärgiga edendada noorte heaolu pealinnas ning seista nende huvide eest. „Sealjuures on see noortele hea võimalus saada juurde uusi teadmisi, käia põnevatel välisreisidel, avastada Eestimaad ning luua kauakestvaid sõprussidemeid teiste noorte arvamusliidrite ning otsuselangetajatega,“ tutvustas Paabo.

Sel sügisel valitakse Tallinna linna noortevolikogu seitsmendat koosseisu ning kandideerida saab kuni 21. oktoobrini 2017. Kokku otsitakse noortevolikokku 21 noort kolmest erinevast huvirühmast: õpilased, üliõpilased ja noorteühenduste esindajad. Need, kes ei kuulu ühtegi nimetatud sihtgruppi, saavad kandideerida noorteühenduste koosseisude alt.
Kandideerimiseks tuleb täita ankeet, mille leiab Tallinna linna noortevolikogu kodulehelt www.tallinn.ee/noortevolikogu.

Tallinna linna noortevolikogu on vabatahtlik ja poliitiliselt neutraalne osaluskogu, mis esindab ning kaitseb pealinna noorte huve, nõustades Tallinna Linnavolikogu ja Linnavalitsust noori puudutavatel teemadel.