14.02.2019

Avatud on taotlusvoor suviste noortelaagrite korraldajatele

Kuni 1. märtsini võtab Tallinna spordi- ja noorsooamet vastu taotlusi suviste noortelaagrite korraldajatelt. Taotlusi saab esitada vaid elektroonselt mittetulundustegevuse toetuse iseteeninduskeskkonna kaudu.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on oluline, et lapsed ja noored saaksid võimaluse suvevaheaja veetmiseks arendavas ja aktiivset puhkust pakkuvas noortelaagris. „2018. aastal sai Tallinna toetusel suvistest noortelaagritest osa 5448 pealinna last ning kokku toetati 35 noortelaagreid korraldanud partnerit. Tegemist on olulise toetusega, mis alandab lastevanemate poolt laagri eest makstavat tasu ja võimaldab suuremale hulgale noortele pakkuda kvaliteetset ja sisukat vaba aja tegevust,“ tutvustas abilinnapea.

Toetust saavad taotleda vaid väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatavad tegevusloaga laagrid, mille vahetuse kestuseks on vähemalt kuus laagripäeva. Toetatakse noori vanuses 7–19 aastat, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Tallinn. Eraldatava toetuse suuruseks on 3,5 eurot noore kohta päevas. Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, välja arvatud korraldajatel, kellele jooksval aastal on spordi- ja noorsooamet eraldanud sporditegevuse toetust.

Noortelaagri toetuse taotlust saab esitada Tallinna veebilehel mittetulundustegevuse toetuse iseteeninduskeskkonnas, esitamise tähtaeg on 1. märts 2019.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiab www.tallinn.ee/noortelaagri-toetus.

Uudise rubriigid: