09.03.2018

Avatud on taotlusvoorud noortelaagrite korraldajatele ja noorteühingutele

Tallinna spordi- ja noorsooamet võtab vastu taotlusi suviste noortelaagrite korraldajatelt ja noorteühingutelt majanduskulude katmiseks. Taotlusi saab esitada kuni 31. märtsini elektroonselt Tallinna lehel asuva iseteeninduskeskkonna kaudu.

Toetust saavad taotleda väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatavad laagrid, mille vahetuse kestuseks on vähemalt kuus ööpäeva. Toetatakse noori vanuses 7–19 aastat, kelle elukohaks rahvastukuregistris on Tallinn. 

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on laager väga vajalik ja ühtlasi populaarne noorsootöö meetod, mis võimaldab noortel arendavalt ja mitmekülgselt oma suvevaheaega sisustada. „Suvised noortelaagrid pakuvad mitmekesiseid ja kvaliteetseid tegevusprogramme erinevas vanuses lastele ja noortele ning tänu toetusele saavad paljud Tallinna noored laagrite tegevustes osaleda soodsamalt,“ märkis Belobrovtsev.

Eelmisel aastal jagas Tallinn toetust 32 laagri korraldajale ning toetas 3490 Tallinna noore osalemist laagris. Eraldatava noortelaagri toetuse suuruseks on kolm eurot ühe noore kohta päevas. Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, välja arvatud korraldajatel, kellele jooksval aastal on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet eraldanud sporditegevuse toetust.

Täpsemat info taotlemise kohta leiab Tallinna lehelt www.tallinn.ee/noortelaagri-toetus

Ühtlasi saavad kuni 31. märtsini toetusteks taotlusi esitada ka Tallinna noorteühingud. Toetuse abil saavad ühingud katta oma organisatsiooni majandamiskulusid. Taotleda saavad Tallinnas noorsootöö valdkonnas tegutsevad ühingud, kelle vähemalt 60 liikmest kaks kolmandikku moodustavad 7–26-aastased noored.

„Soovime, et Tallinnas tegutsevad noorteühingud oleksid jätkusuutlikud. Toetuse eesmärk on võimaldada noorteühingutele paremat töökeskkonda, soodustada organisatsiooni eesmärkide saavutamist ning seeläbi ka noorsootöö arengut tervikuna,“ nentis abilinnapea.

Lisainfot noorteühingute majandamiskulude toetuse andmise korra, taotlusvormide ja lisadokumentide loetelu kohta leiab Tallinna veebilehelt www.tallinn.ee/noorteinfo/Teenus-Noorteuhingute-toetus.