17.09.2021

Bastionide vööndis parandati vanalinna väärtustele avanevaid vaateid

Tallinna vanalinna bastionaalvööndis tehti puude hooldus- ja kujunduslõikus, et avada vaateid vanalinna väärtuslikele hoonetele.

Tallinna vanalinn asub muinsuskaitsealal ja kuulub alates 1997. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse. Koos väärtusliku arhitektuuriga leidub vanalinnas, eriti bastionide vööndis, väärtuslikku haljastust ja säilinud on algseid maastikukujunduse elemente.

Vajadusest vanalinna ja seda ümbritseva bastionaalvööndi väärtusi rohkem eksponeerida on abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul räägitud juba ammu. „Et säilitada ja eksponeerida erinevaid väärtusi, tuli need meil aga esmalt välja selgitada. Kui hoonete osas oli linnal piisavalt infot, siis maastikuliste väärtuste kohta seda öelda ei saanud. Selleks tellisime bastionide vööndi haljasalade inventeerimise, mis valmis 2020. aastal,“ rääkis Klandorf ja lisas, et aruandes tehtud ettepanekuid olid puude hooldus- ja kujunduslõikuse kavandamisel oluliseks sisendiks. „Vaadete avamisel arvestati puu tervisliku seisundi ja võra struktuuri säilimisega. Seetõttu ei ole nii mõneski kohas vaated nii avatud kui oleks ehk soovitud, kuid võrreldes aasta taguse olukorraga on ajaloolised hooned ja linnamüür taas osa linnapildist.“

Aruande koostanud AB Artes Terrae maastikuarhitekt Sulev Nurme töötas välja inventeerimise metoodika, analüüsis ajaloolisi materjale ja käis mitmel korral põhjalikult bastionaalvööndi parkides välitöid tegemas. Töö tulemusena valmis 300 leheküljel dokument, mis on kättesaadav kõigile uuringute infosüsteemis linna kodulehel.

Inventeerimisearuande kokkuvõttes tehakse mitmeid ettepanekuid ka edasisteks tegevusteks. Linna maastikuarhitekt Kristiina Kupper koostas 2021. aasta kevadel esialgse tegevuskava. Seda arutati linna haljastuse hindamise ja arendamise komisjonis, kuhu kuuluvad linna ametnikud ning muinsuskaitse ja looduskaitse esindajad. Selle aasta eesmärgiks seatigi bastionaalvööndi puude hooldus- ja kujunduslõikus.

Vanalinna bastionaalvööndi haljasalade inventeerimine ja seal kasvavate puude hooldus- ja kujunduslõikus on tehtud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel.

Lisatud on pildid avatud vaatest Hirve pargi trepilt Pikale Hermannile (fotod: Kristiina Kupper)

Vaade Hirve pargi trepilt Pikale Hermannile_enne_foto Kristiina Kupper.png

Vaade Hirve pargi trepilt Pikale Hermannile_nüüd_foto Kristiina Kupper.jpg