12.09.2019

Briti fotograafi kunstinäituse reklaam on vastuolus heade tavade ja kommetega

Tallinna Ettevõtlusamet on palunud kõrvaldada linnapildis välireklaamkandjatel olevad Briti kunstniku, fotograafi ja filmitegija Alison Jacksoni kunstinäituse „Tõde on surnud“ reklaamid, sest see on vastuolus reklaamiseaduses sätestatud nõuetele, mille kohaselt ei tohi reklaam olla vastuolus heade kommete ja tavadega.

OÜ Megameedia Grupp 6x3 tüüpi välireklaamkandjatel Tallinna erinevates linnaosades eksponeeritakse Alison Jacksoni kunstinäituse reklaami „Tõde on surnud“. Ühes reklaamis on kujutatud äratuntavalt Walesi printsessi Dianat, kes eksponeerib siivutut käemärki ning teises reklaamis on kujutatud äratuntavalt Ameerika Ühendriikide president Donald Trump koos alasti naisega.

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher nentis, et sõltumata sellest, et eksponeeritakse kunstinäituse reklaami ja kunstniku väljendusvabadus ei ole piiratud, on avalikus linnaruumis reklaami eksponeerimisel vajalik järgida üldtuntud moraalinorme. „Fotonäituse külastamiseks ja seal eksponeeritud taieste vaatamiseks on igal isikul õigus ja valikuvabadus erinevalt sellest, kui eksponeeritakse avalikus linnaruumis kunstinäituse reklaami ja sellega puutuvad kokku ka alaealised,“ selgitas Vaher reklaami kõrvaldamise ettekirjutuse põhjuseid. „Ei ole oluline, kas fotol kujutatud isik on tegelikult Walesi printsess Diana või Ameerika Ühendriikide president Donald Trump või mitte, kuna foto autori poolt loodud sarnasus nimetatud isikuga on olnud teadlik tegevus. Oluline ei ole ka kunstniku tegelik taotlus või eesmärk kunstiteose loomisel.“

Vastavalt reklaamiseadusele (§ 3 lg 4) ei tohi reklaam olla vastuolus heade kommete ja tavadega. Niisamuti ei tohi reklaamis kujutada isikuid seksuaalobjektina, sisaldada sobimatut alastust ega kasutada seksuaalse alatooniga väljendeid ja kujundeid. Ühtlasi sätestab eelviidatud seadus, et reklaamis ei tohi ilma isiku eelneva kirjaliku nõusolekuta viidata isikule ega mis tahes viisil kasutada isikut, sealhulgas tema häält, kujutist või pildimaterjali tema kohta.

Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse kohaselt on ameti ülesandeks järelevalve teostamine reklaamiseaduse alusel. Määruse järgi on ametil õigus teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone reklaamiseaduse alusel.

Vastavalt Tallinna Ettevõtlusameti ettekirjutusele tuleb reklaamid kõrvaldada välireklaamkandjatelt kolme päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamisest.

Uudise rubriigid: