22.03.2017

Bussiliini 52 Kopli algpeatus on alates 23.03.2017 üle viidud Sepa peatusesse

Alates 23. märtsist 2017.a liini nr 52 bussid Kopli tänaval paiknevas Kopli algpeatuses ei peatu. Algpeatus on üleviidud ca 150 meetri kaugusel Kopli tänaval paiknevasse Sepa peatusse.

Seoses trammide rööbasteede rekonstrueerimisega, alates 23. märtsist 2017.a liini nr 52 bussid Kopli tänaval paiknevas Kopli algpeatuses ei peatu. Algpeatus on üleviidud ca 150 meetri kaugusel Kopli tänaval paiknevasse Sepa peatusse.

Sõitjateveo osakond
Tel 640 4620