18.09.2020

COVID-19 leviku tõkestamise plaan

COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19 teise laine tekkides

COVID-19 leviku tõkestamise plaan asub siin.