02.09.2020

COVID-19 leviku tõkestamise plaan

Tallinna lasteaiad on käesolevaks õppeaastaks igakülgselt valmis. Väga oluline on jätkuva koroonaohuga arvestamine. Tallinna haridusamet ja haridusjuhid võtsid arvesse linna üldise kriisiplaani ning linna kriisimeeskonna juhtimisel koostati juhendmaterjal COVID-19 leviku tõkestamiseks.

Tallinna Lasteaed Õunakese COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN (.pdf) on kinnitatud direktori 31.08.2020 käskkirjaga nr.1-2/26/2020.

Pildiotsingu õuna pilt tulemus