07.04.2016

Connected Health klaster on edukalt käivitunud

Connected Health klaster on nüüdseks 1 aasta ja 4 kuune. Meil on hea meel kokku võtta, et klastriprojekti esimese 6 kuuga on 4 ettevõtet sisenenud uuele turule (3 Leedu, 1 USA), 14 ettevõtet on leidnud koostööpartneri välisriigis ja 3 ettevõtet on turule jõundud oma uue toote või teenusega. Selles on kenasti abiks olnud klastri tegevmeeskonna liikmed, klastri rahvusvahelised partnerid ning klastri partnerid on aidanud teineteist. Klaster on korraldanud kuue kuu jooksul 12 seminari ja töötuba kokku 320 inimesele.

Connected Health klastri oluliseks eesmärgiks on liikmete vahelise sünergia tulemusena jõuda ühistöös väljaarendatud uute rahvusvaheliste toodeteni ning luua arendusi, mis aitavad Eestis paljudel eraettevõtetel tervise valdjkonnas sujuvamalt oma tooteid ja teenuseid pakkuda. Esimesel perioodi algasid kaks esimest klastri ühisarendust:

1) Tervise ja haiguse andmete ühendamise projekt, et töötada välja ja testida toimivat andmevahetuse ahelat projekti partnerite poolt kokku lepitud standardiseeritud andmekoosseisus. Kasutades loodud raamistikku jõuavad ühes infosüsteemis sisestatavad inimese terviseandmed teise rakendusse lugemiseks ja välja näitamiseks. Ühisarenduspartnerid on Affecto Eesti, MediSoft, Cognuse, Abtram29, Nortal, ThinkLab, Netiarst ja HealthDiary. Eesmärgiks on saada väljatöötatud lahendus Eestis de factokasutatavaks standardiks. Raamistik koos sinna peale ehitatud teenustega loovad üksteist toetava organismi. Ühiselt eksportides tervet „komplekti“ on võimalik mõjuda uutel turgudel suurema tegijana ja pakkuda ühekorraga rohkem väärtust. Pikemas perspektiivis saab rakendada e-residentsuse võimalusi meelitades välisettevõtteid ühinema töötava raamistikuga ning pakkudes platvormi nende enda sihtgrupile teenuste arendamiseks.

2) Lapse laborianalüüside selgituste pakkumine HealthDiary ja LabToWellness platvormide liidestamise kaudu. Projekti raames realiseeritakse 2-3 enam levinud laste laborianalüüsi tõlgendused, mis selgitavad laboritulemuste numbrilised väärtused lapsevanemale arusaadavateks lapse tervise seisundi ja riskide kirjelduseks. Väljatöötatud lahendust valideeritakse nii perearstide kui lapsevanematega, et tagada kõigile osapooltele praktiliselt sobiv tulem. Kogutud liidestuskogemust ning väljatöötatud kasutajasõbraliku info kuvamise põhimõtteid jagatakse kõigi klastri partneritega, et sarnaseid projekte ette võttes teha seda efektiivsemalt ja tulemuslikumalt.

Nüüd on klastriprojekti II periood alanud. Klastri liikmete arv on tõusnud 54ni, sh 12 assotsieerunud liiget: 12 startup’i, 17 tervise IT ettevõtet, 8 biotehnoloogia & farmaatsia ettevõtet, 5 teadusarenduskeskust, 3 ülikooli, 7 tervishoiuasutust, Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tartu Biotehnoloogia Park.

Klastri nõukogu kinnitas kolm uut ühisarendusprojekti ja seminare ning töötubasid toimub endiselt tihtilugu. Järgmisena ootame teid 12. aprilli hommikul kuulama ja  kaasa mõtlema ja arutama digitervise trendide teemal.

Allikas: Connected Health Cluster