28.10.2021

Distantsõpe 1.11 - 5.11.21

Tallinna koolijuhtide kohtumisel linnapea ja abilinnapeaga 26.10.2021 otsustati:
Peale koolivaheaega 1.11 -5.11.21 kõikides koolides on distantsõppel (e-õppel) 4.-8. klasside õpilased, va. HEV lapsed. 

Tallinna Arte Gümnaasiumi puhul distantsõppele jäävad kõik 4.-8. klasside õpilased välja arvatud 4v, 5v, 6v, 8v ja 8jp.

Distantsõppe ajal jagavad koolid soovijatele nädalasi toidupakke, vt infot kooli kodulehel Teenused > Toitlustamine.