06.05.2020

Distantsõpe

Lp õpilased ja lapsevanemad!


Vastavalt Tallinna linnapea ja linna koolide direktorite kokkuleppele
jätkatakse Tallinna koolides distantsõppega õppeaasta lõpuni (9. juuni
2020). Õppetööd kooli ruumides ei toimu. Kogu õpe jätkub distantsõppe
vormis.  Täpsema info edastavad klassijuhatajad hiljemalt järgmise
nädala alguses.


THG juhtkond