12.05.2020

Distantsõpe 1. klassis

1.a klassi õpilased osalevad aktiivselt koduõppes, jagades oma tegemisi ja toimetamisi õpetaja ja klassikaaslastega padleti keskkonnas. Sinna jõuavad kaunid kunstitööd, loodusõpetuse katsetused, praktilisete ülesannete lahendused ,vahvad meisterdused ja muidu toredad ettevõtmised. Kiidusõnu jätkub nii õpetajal kui ka kaaslastel.