14.11.2016

E-Twinning projekt sel sügisel

E-Twinning projekt „Sügis meil on kirju-mirju, puude lehel täitsa kirjud“

Algus: 2016 oktoober
Suunatud õpilastele vanuses: 4-7

Õppeained: Loodusõpetus, mina ja keskkond , informaatika/IKT , keel ja kõne, eesti keel  kui teine keel , matemaatika, kunst

Tallinna Liikuri lasteaed, Tallinn, Eesti ja Lapsed õpivad sügise märke oma lasteaia ümbruses ja tuvustavad nendega oma sõpru.

Oodatud tulemused:

1.Keeleoskuse arenemine.

2.Uus õpperaamat ja lauamäng „Sügise puu“.

3. 2 -4 videot

4. Fotod

5.Esimesed sammud pildistamisel. Nutiseadmete kasutamine.

 

Töö käik:

1.Tutvumine Skype-s. Kavandite jagamine twinspaces. Kavandite kommenteerimine ja nõu andmine.

2.Õuesõpe „Puud ja põõsad meie lasteaias“

3.Lapsed koos õpetajaga teevad videot oma lasteaia ümbrusest (puud, põõsad, kivi ja n.j)

4.Iga partner kogub materjale, videosid ja panevad Twinspace.

5. Teevad õpperaamat. Lauamängu valmistamine.

6. Lapsed teevad viktoriini ja vastavad Skypi kaudu.

    Lapsed õpivad selgeks ja mängivad oma partnerite mänge.

7.Õpetajate kokkuvõte

 

Eesmärgid:

Loodusega tutvustamine. Emakeele ja võõrkeele oskuste arendamine. Erinevas vanuses laste suhtlemine kahes keeles.

Kasutatavad tööriistad:

1. e-post,

2.Materjalide avaldamine veebis,

3. Materjalide avaldamine veebis,

4.Muu tarkvara (Movie Maker, video, fotod, joonistused),

5.Videokonverents skype kaudu

 

Õpilased ja nende tegevus projektis

Õpilased teevad kõike, mis on projektikirjelduses kirjas. Projekt on algusest lõpuni õpilasekeskne. Õpetaja roll on olla suunaja ja toetaja twinspace’i keskkonnas ja vahendite kasutamise mõistmisel.