27.01.2016

E-olümpiaadid innustavad õpilasi osalema

Tallinna Haridusamet alustas eelmisel õppeaastal ülelinnaliste olümpiaadide läbiviimist e-keskkonnas, mis on märkimisväärselt suurendanud õpilaste huvi seal osaleda. Elektroonilisi olümpiaade on läbi viidud geograafias ja bioloogias.

Käesoleva aasta esimene ülelinnalise bioloogiaolümpiaadi koolivoor toimus 13.–14. jaanuaril, mil panid oma teadmised proovile 6.–12. klasside õpilased. Kui eelmisel õppeaastal said arvutis küsimustele vastata vaid 6. klasside õpilased, siis seekord pakuti sama võimalust ka 7. klasside õpilastele.

Tänavust bioloogiaolümpiaadi valmistati ette ja viidi läbi koos SA Innovega. Juba möödunud aasta kevadel alanud koostöö laabus igati. Olümpiaadi edukaks läbiviimiseks leiti parimad võimalused nii ülesannete koostajatele kui ka lahendajatele. Varasemate aastatega võrreldes said koostajad kasutada mitmekülgsemat materjali, sest arvutiga töötades sai välistada näiteks jooniste nihkumise, mis pabertööde väljaprintimisel võis juhtuda, samuti olid piltide värvid arvutis selged ja hästi eristatavad.  

Olümpiaadide ülelinnaliste koolivoorude paberil tehtud töid hindab igas koolis õpetaja ise. E-olümpiaadi korral õpetajad seda tegema ei pea – vastuseid kontrollib arvuti. Vähetähtis pole ka ökoloogiline mõtlemine – e-olümpiaadiga hoiavad Tallinna koolid kokku suure hulga paberit.

Et elektroonilised olümpiaadid pakuvad õpilastele rohkem huvi kui küsimustele vastamine paberil, näitavad osalejate arvud: 6. klassidest võistles 2014. aastal 153, 2015. aastal 324 ja 2016. aastal 316 õpilast, 7. klassidest 2015. aastal 299 ja 2016. aastal 370 õpilast.

Kahel päeval kokku osales bioloogiaolümpiaadil 1261 õpilast, kellest Tallinna piirkonnavooru kutsutakse 281, kelle tulemused olid seekord parimad. Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor toimub laupäeval, 6. veebruaril Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

E-olümpiaadide õnnestumisele aitas kindlasti kaasa 2015. aasta oktoobris koolidesse jõudnud 4000 uut arvutit, mille soetamiseks korraldas linn riigihanke.

Selle üle, kuidas jätkata järgmisel õppeaastal, arutlevad Tallinna Haridusameti, SA Innove, bioloogiaolümpiaadi komisjoni esindajad kevadel. Välistatud pole, et lisaks 6. ja 7. klassidele korraldatakse elektroonilised bioloogiaolümpiaadid ka 8. ja 9. klassidele. 

 

 A_Logo_2 värvi_positiivInnove.jpg

 

Allikas: Sirje Rei, Tallinna Haridusamet

 

 

Uudise rubriigid: