04.05.2022

E-twinningu koostöö projekt “Kultuuride tutvustamine”

2022.aasta algusest Lasteaia Ojake 10.rühma õpetajate eestvedamisel loodi E-twinningu projekt, kus osalevad Türgi, Bulgaaria ja Poola lasteaia õpetajad enda rühmaga

Alates veebruari kuust on toimunud tihe koostöö Liblikate rühma ja erinevate riikide vahel. Lapsed tutvusid Türgi, Poola ja Bulgaaria kultuuriga. Jagati omavahel erinevaid mänge ning mängiti sõprade oma. Õpiti ütlema "Tere" teistes keeltes ja korraldati kohtumine läbi Zoomi. Lisaks jagati palju pilte ja joonistusi erinevate tähtpäevade kohta. Suur aitäh uutele sõpradele väga toreda ja hariva koostöö eest!
Video on siin