04.02.2016

EAS avas ettevõtete esindusorganisatsioonidele uue toetuse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas ettevõtete esindusorganisatsioonidele taotlusvooru kuni 40 000-eurose toetuse saamiseks, mille läbi peaksid ettevõtted arendama uusi teenuseid ja kasvatama seeläbi eksporti.

EAS toetab uute teenuste ja tehniliste lahenduste loomist, mis  aitavad suurendada Eesti ettevõtete eksporti ja eksportööridel jõuda uutele sihtturgudele või olemasoleval turul enda tegevust laiendada. Projekti elluviimise tulemusena peab tekkima lahendus, millest ettevõtted saavad otsest kasu ja mille mõju on pikemaajaline, teatas EAS.

Olenevalt projekti kasusaajate arvust, on projektikonkursside raames võimalik taotleda finantseeringut väikeprojektide puhul kuni 10 000 eurot projekti kohta ja suurprojektide puhul kuni 40 000 eurot projekti kohta. Minimaalne nõutav omafinantseering on seejuures 30 protsenti projekti kogumaksumusest.

Rahalist toetust saavad taodelda projektid, mille eesmärk on ettevõtjate vajaduste ning probleemide kaardistamine, vajaliku info ja teadmiste hankimine, rahvusvaheline koostöö, teavitustegevused, tarkvara soetamine ja arendamine.

Projektikonkursid hakkavad toimuma kaks korda aastas ja on temaatilised. Käesoleval aastal on teemadeks eksport ja e-tööstus. „Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkursid“ ootavad taotlusi kuni 2016. aasta 3. märtsini. E-tööstuse projektikonkursid avatakse kandideerimiseks 2016. aasta teises pooles.

Allikas: EAS