22.08.2017

EAS kutsub ettevõtteid osalema Hiina sihtturu IKT-teemalisel seminaril

Seminar toimub 7. septembril 2017 Tallinnas Sokos Viru Hotellis (Viru Väljak 4).

Hiina IKT-turg on viimastel aastatel olnud jätkuvas kasvus tänu Hiina valitsuse innovatsioone toetavale poliitikale. Samas on turg kõrgelt reguleeritud ja turule sisenemisel on vaja arvestada paljude keeruliste reeglite ja tõketega.

Seminari viivad läbi kaks Hiina turu ja regulatsioonide spetsialisti: Li Jiao EU SME Centre’st ja Michal Klaczynski China IPR SME Helpdesk’ist. Jiao pakub ülevaate Hiina IKT-sektorist ja selle hetkeseisust, Klaczynski süveneb intellektuaalomandi kaitse teemadesse IKT-ettevõtte vaatevinklist. Lisaks tutvustab Soome high-tech ettevõtte Plugit’i juht Tommi Saarela oma kogemusi Hiina turu riskide maandamisel läbi Singapuri.

Ekspertide ettekannetele lisaks pakub EAS võimalust individuaalseteks konsultatsioonideks EU SME Centre’i ja China IPR SME Helpdesk’i asjatundjatega. Konsultatsioonide käigus saavad eksperdid vastata seminaril väljakujunenud küsimustele ning anda nõu IKT-teenuste ja -toodete ekspordi ning IKT-sektori intellektuaalomandi kaitse valdkonnas.

Seminari programm ja ekspertide tutvustus

Seminar on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Nii seminaril kui ka konsultatsioonidel osalemine on ettevõtetele tasuta.

Palume huvilistel registreeruda seminarile aadressil kai.kreos@eas.ee. Palume ka teavitada, kas soovite lisaks seminarile osaleda ka konsultatsioonidel. Registreerumise tähtajaks on 31. august 2017.

Lisainfo ja registreerumine:
Kai Kreos
Aasia Infokeskus
kai.kreos@eas.ee
www.eas.ee/eksporthiina