21.11.2016

EAS kutsub loomeettevõtteid osalema kahel projektikonkursil

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldab 22. novembril algusega kell 11.00 EASis (Lasnamäe 2, Tallinn) infopäeva, kus tutvustab loomevaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele võimalust taotleda toetust uudsete lahenduste ja/või terviklikke arenguprogrammide väljatöötamiseks.

12. detsembriks oodatakse pakkumisi kahele hankele, mille sihiks on arendada loomemajanduse valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid:

  • Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise, teadmiste ja oskuste arendamise projektikonkurss

Täpsemalt, siis antud konkursile oodatakse ettevõtjate ühenduste ja loomemajanduse arendamisega tegelevaid organisatsioone, et aidata Eestis loomemajanduse või nende sidusvaldkondades tegutsevatel väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatel arendada oma ekspordivõimekust, tooteid ja teenuseid.

  • Loomemajanduse ja teiste sektorite koostöös elluviidavate arenguprogrammide projektikonkurss

Antud konkurssi puhul lisanduvad sihtgruppi ka teistes sektorites tegutsevad ettevõtjad.

Mõlemal projektikonkursil on võimalik taotleda toetust järgmisteks tegevusteks:

  • ettevõtjate ja nende toodete/teenuste ekspordipotentsiaali väljaselgitamine valitud sihtturgudel
  • infopäevade, seminaride, konverentside, töötubade, ümarlaudade jms korraldamine
  • nõustamise, mentorluse, koolituste, õppereiside ja praktikumide läbiviimine
  • messide, näituste, turundus- ja kontaktürituste korraldamine ja nendel osalemine

22.11. toimuvale infopäevale registreerumiseks palume saata e-kiri aadressile kristiina.niilits@eas.ee

Täpsem info: http://www.eas.ee/hanked/

 Allikas: EAS