20.09.2021

EAS muutis digitaliseerimise teekaardi toetuse tingimusi

Alates 17. septembrist 2021 saavad ettevõtted Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) taotleda muutunud tingimustel toetust digitaliseerimise edendamiseks.

Toetuse abil saab kaasata kogemustega eksperte digitaalse teekaardi koostamiseks, millega hinnata ettevõtte digitaliseeritust, kitsaskohti ning arenguvõimalusi läbi tootmiskorralduse protsesside tõhustamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise, teatas EAS. 

Digitaliseerimise teekaardi koostamiseks saab ettevõte taotleda toetust kuni 15 000 eurot. Ettevõtte oma rahaline panus on 50 protsenti tegevuste maksumusest, väljaspool Tartu ja Tallinna linnu registreeritud ettevõtete puhul on omapanus 30 protsenti.

"Varasemad toetuse tingimused eeldasid, et osad digitaliseerimisega seotud tegevused on ettevõtetel juba kas tehtud või on neil olemas iseseisev valmisolek digitaliseerimise protsesside algatamiseks. Ettevõtjate tagasiside järgi on aga vaja alustada digitaliseerimise protsesside baasprobleemide lahendamisest," ütles EAS-i toetuste keskuse direktor Monica Hankov pressiteate vahendusel. 

Hankov lisas, et ettevõtte digitaliseerimisalase teadlikkuse tõstmiseks ja esimeste sammude astumiseks soovitab ta osaleda ka maakondlike arenduskeskuste veebiseminaridel ning kasutada digitaliseerituse astme hindamiseks veebipõhist tööriista "diginno".

Muudetud on toetatavate tegevuste ulatust, näiteks on nüüd võimalik ka tarkvarade rakendamisega seotud protsesside analüüsimine. Lisatud on ka kolme aastase tegevuskava kirjeldamise nõue, et ettevõttele jääks alles digitaliseerimise tegutsemisjuhis, millest protsesside elluviimisel lähtuda ning mis aitab tuvastada prioriteetsemad kitsaskohad digitaliseerimise protsessis.

Samuti on laiendatud digitaliseerimise teekaardi toetuse sihtgruppe – toetust saavad taotleda ka jae- ja hulgikaubandusega tegelevad ettevõtted. 

Teekaardi loomise raames valmib ülevaade ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist ning kolme aastane tegevuskava kitsaskohtade lahendamiseks digitaliseerimise abil.

Lisainfo: EAS

Uudise rubriigid: