02.11.2016

ELS valib taas aasta loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo

Aita valida aasta kõige loomasõbralikum ja -vaenulikum tegu! Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki inimesi üles teada andma lõppeva aasta kõige loomasõbralikumast ja -vaenulikumast teost.

Oktoobri- ja novembrikuu jooksul saavad saata kõik inimesed enda arvamuse 2016. aastal Eestis aset leidnud kõige positiivsemast ja negatiivsemast loomadega seotud ning avalikkuse tähelepanu pälvinud teost. Lugusid oodatakse e-posti aadressile 2016@loomakaitse.ee või Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) kodulehele www.loomakaitse.ee/tegu2016/ kuni 30. novembrini.

1.-31. detsembrini saab igaüks samal veebiaadressil hääletada enim saadetud lugude seast kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo poolt. Jaanuari alguses kuulutab ELS välja kaks enim hääli saanud lugu.