23.04.2018

ERAKOOLI MINEJAD

TÄHTIS TEADE

Tallinna Haridusamet soovib saada infot selle kohta, kui Naerulindude rühma lapsed jätkavad õpinguid erakoolides. Palume lapsevanemaid, et nad teavitaksid haridusametit lihtsa veebivormi kaudu munitsipaalsest koolikohast loobumisest. Lingi veebivormile leiate siit:

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

või järgnevast tekstiosast:

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Seda saab teha  vormi kaudu või allpool

https://www.tallinn.ee/haridus/Vorm-Lapsevanema-teade-lapse-oppima-mitteasumisest-Tallinna-munitsipaalkooli-esimesse-klassi-2017