15.02.2018

Eesti Vabariik 100 üritused lastesõimes

21.veebruaril lastesõimes saabuva Kodu sünnipäeva peod

Rühmad on kaunistatud peoks.Lastesõimes on üleval fotod lastesõime ajaloost.Lepatriinude rühma pidu algab 9.30.Lauldakse kodust ,emast ja isast,kiisust ja kutsust.Tutvutakse rahvariietega.Marssitakse Eesti lippudega.Kaetud on ka peolaud.Mesimummide rühmas algab pidu 10.00.

Palju õnne Eesti!