13.11.2018

Eelkutseõppe klassid

Alates 2008/09 õppeaastast on koolis eelkutseõppe klassid. Eelkutseõpe toimub 7., 8., 9. klassis koostelukksepa, automaatika ja kinnisvarahoolduse erialal. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile. Eelkutseõppe tunnid toimuvad Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis