31.10.2016

Eesti Haridustöötajate Liit pidas üldkoosolekut

28.oktoobril pidas korralist üldkoosolekut Eesti haridustöötajate Liit, kuhu kuuluvad ka lasteaedade töötajad.

Seekordsel koosolekul analüüsiti möödunud 2013-2016 aasta arengu- ja tegevuskavasid ning kinnitati uus 2017-2020 aasta arengukava. Uuteks suundadeks olid õpetajaameti kui kõrgharidusega tippspetsialisti ameti väärtustamine, õpetajate ametiühingu kaasav roll hariduse küsimustes ja õpetajate töö tasustamine ning selle rakendamine.

Kokkutulnutele esinesid Haridus- ja Teadusministeeriumi minister Maris Lauri ning õpetaja osakonna juhataja Kristi Mikiver.