22.12.2020

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum jätkab tegevust senises kohas

Tallinna Linnavalitsus andis Sihtasutusele Tallinna Kultuurikatel volituse sõlmida allüürileping Mittetulundusühinguga Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum (EKKM) aadressil Rumbi tn 3 asuva hoone kasutamiseks 2022. aasta lõpuni. Leping allkirjastati osapoolte vahel eile.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on EKKM-i tegevus igati kooskõlas SA Tallinna Kultuurikatel põhikirjaliste eesmärkidega. „Kultuurikatla eesmärgiks on olla nüüdiskultuuri, kultuuriekspordi ja piirkondlikuks loomemajanduse arenduskeskuseks, atraktiivseks linnaruumiks ning hariduse- ja vabaajakeskuseks. Kaasaegse kunsti muuseum korraldabki avalikkusele suunatud loomemajandustegevusi ning kasutab hoonet galeriina ning kunstitöötubade ja -sündmuste läbiviimiseks,“ rääkis Belobrovtsev. „Aastast 2010 on muuseum kogunud ning tutvustanud kaasaegset kunsti, püüdes samal ajal muuta kunstiväljal juurdunud toimemehhanisme.“

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on EKKM likvideerinud omavahendite arvelt administratiivhoone puudused, mis olid välja toodud SA Tallinna Kultuurikatla tellitud auditis. „Parandati katust, parapette ja karniise ning vahetati välja vana elektrivarustus, telliti tuleohutustaudit ning tehti auditis välja toodud täiendused,“ nimetas Võrk. Ta lisas, et hiljuti võttis linnavalitsus vastu otsuse lammutada endisel Põhja puiestee 35 kinnisasjal asuvad amortiseerunud laohooned. „Lagunevate hoonete lammutamine muudab ümbruse kindlasti meeldivamaks nii Kultuurikatla ja kaasaegse kunsti muuseumi külalistele kui ka ümbruskonnas jalutajatele, samuti avanevad uued võimalused piirkonna arendamiseks,“ ütles Võrk.

MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum tegutseb endisel Põhja pst 35, uue aadressiga Rumbi tn 3 kinnistul asuvas administratiivhoones alates 2010. aastast. Seni oli SA Tallinna Kultuurikatla ja MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti muuseumi vahel sõlmitud ajutine üürileping hoone kasutamiseks 2020. aasta lõpuni. Eile allkirjastati osapoolte vahel uus allüürileping, mis kehtib 2022. aasta lõpuni.

Lepinguga kohustub MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum koostama kahe aasta jooksul Rumbi tn 3 hoone ehitus- või renoveerimisprojekti, mille tulemusena muudetakse hoone kasutamise otstarve administratiivhoonest muuseumiks või kunstigaleriiks, ning esitama linnavalitsusele realistliku investeerimisprojekti kas siis riigipoolse toetusega või sponsoreid kaasates. 

Hetkel tasuta kasutuses olevate äriruumide eest hakkab EKKM tasuma üüri suurusega üks euro ruutmeetri kohta, mis teeb kuuüüriks 388,60 eurot, lisanduvad käibemaks ja kõrvalkulud. Üüri korrigeeritakse üks kord aastas tarbijahinnaindeksi muutuse alusel.

   

Uudise rubriigid: