25.05.2017

Eesti Kurtide Liit nimetas oma 95. sünnipäeval Tallinna linna oma üheks 2017. aasta koostööpartneriks

neljapäeval, 25. mail, kogunesid Eesti Kurtide Liidu majja koostööpartnerid, sponsorid ja teised toetajad, et tähistada Kurtide Liidu 95. aastapäeva.

Aasta toetajateks 2017 nimetati Tallinna, Tartu ja Pärnu linnavalitsused, kes olid viimase aastakümne jooksul viipekeele tõlketeenust märkimisväärselt toetanud. Autasu võtsid vastu Tallinna abilinnapea Merike Martinson, Tartu hoolekande teenistuse juhataja Maarika Kurrikoff ja Pärnu abilinnapea Jane Mets.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et autasu tuli suure üllatusena, sest koostöö on olnud nii pikaajaline ja pidev, et ei osanud selles midagi nii erilist näha. „Samas teeb suurt heameelt, et meie panust on märgatud ja seda ka tunnustatud. Hea on ka märkida, et Tallinna lisaeelarves on viipekeele tõlketeenust suurendatud 50 % võrra“, sõnas abilinnapea.  

Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp ütles, et koostöö Tallinnaga oli ja on väga üksteisemõistev, tihe ja toetav. „Koostöö on alates 2007. aastast katkematult sujunud. Tallinn on suurendanud aastast aastasse viipekeele tõlketeenuse rahastust, tänu sellele said Tallinna kurdid järjest rohkem igas kuus tõlketunde kasutada. Samuti rahastab linn kurtide ja viipekeelsete vaegkuuljate sotsiaalnõustamist, mille eesmärgiks on nõustada ja praktiliselt abistada olme-, tervishoiu- ja tööhõiveprobleemide lahendamisel kuulmispuudega inimesi, kes ei tule iseseisvalt antud probleemide lahendamisega toime“, rääkis Papp.

Aasta teoks 2017 nomineeriti Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing, kes on alates 1989. aastast panustanud missioonitundlikult kurtide ja kuuljate omavahelise suhtluse edendamisse.

Aasta kurdiks 2017 tunnistati Mati Kartus, kes on pühendanud oma elust 43 aastat kurtide estraadi-, pantomiimi- ja teatrikunsti. Samuti peeti tänukirjadega meeles teisi toetajaid ja koostööpartnereid.

Üritusel esinesid Tallinna Heleni Kooli lapsed ja noored viipekeelsete lauludega. Esines ka Mati Kartuse estraadi- ja pantomiimitrupp.

Eesti Kurtide Liit, Eesti Kurttummade Seltsi õigusjärglane, loodi 22. mail 1922. aastal. Kurtide rahvas on algusest peale väga oluliseks pidanud hariduse, kommunikatsiooni kättesaadavust ja tööhõivet, mis ei ole tänapäevani aktuaalsust kaotanud.