25.01.2022

Eesti Kvaliteediühingu juhtimiskonverents "Andmed räägivad"

Hübriidkonverents toimub 25.01.2022 kell 9.30-17.50 Ülemiste City Öpiku konverentsikeskuses Valukoja 8, Tallinn ja Elisa Stage platvormil

Eesti Kvaliteediühingu juhtimiskonverentsil räägitakse seekord andmetest ja kvaliteedist. Andmetele ja tõenditele tuginemine on kvaliteedijuhtimise aluspõhimõte, mis on tänapäeva maailmas omandamas järjest laiemat tähendust. Andmete kvaliteet on eriti oluliseks muutunud just viimastel aastatel – tohutult on arenenud tehnoloogia võimalused, seoses COVID-kriisiga on esile kerkinud statistika ja teaduse usaldusväärsuse teema. Konverentsil räägitakse mõõtmisest ja hindamisest, uutest tehnoloogiatest, suurandmetest, tehisintellekti võimalustest. Oluline on mõista, kuidas andmete analüüsi tulemusena saadud informatsiooni ja teadmust kasutada protsesside parendamisel, organisatsiooni juhtimiskvaliteedi tõstmisel ja asjakohaste otsuste tegemisel. Miks ja milliseid andmeid koguda? Millist meetodit valida? Kuidas andmeid tõlgendada ja tulemusi kasutada? Kuidas mõõta ja hinnata kvaliteeti erinevates valdkondades?

Konverentsile on oodatud: tegevjuhid, kvaliteedijuhid, protsessijuhid, arendusjuhid, riskijuhid, personalijuhid, keskkonnajuhid ja kõik teised, kes tegelevad mõõtmise ja hindamisega, andmete kogumise ja analüüsiga ning selle põhjal järelduste ja otsuste tegemisega.

Konverentsi ettekanded on eesti ja inglise keeles sünkroontõlkega

Mahukas programm ja esinejate tutvustus juhtimiskonverentsi veebilehel

https://www.eaq.ee/datatalk-2022/.