23.02.2013

Eesti Vabariik 95 aktused

22. veebruaril koguneti aulasse, et tähistada aktustega Eesti Vabariigi 95. aastapäeva. Kahel nooremaastme aktusel oli õpilastel külas Muinsuskaitseametist arhitektuurimälestiste peainspektor Triin Talk, kes rääkis õpilastele kultuuripärandiaastast. Oma tööst tulenevalt pani külaline pearõhu pärandiks olevatele hoonetele. Meie õpilased said teada meie koolimaja väärtusest muinsuskaitse tähenduses.

Kõige vanemate õpilaste aktusel oli külaliseks Tallinna Linnavolikogu aseesimees Jaak Juske. Viimane kõneles lastele Eesti lipust. Õpilased said põhjaliku ülevaate Eesti lipu ajaloost.

Kõiki kontserte kaunistasid õpilaste laulud ja luuletused. Direktor andis üle tänukirjad hea õppeedukusega õpilastele. Samuti tunnustati Eesti Vabariigile pühendatud viktoriini parimaid.

 

Vaata pilte Eesti Vabariigi 95. aastapäeva aktustest siit.