14.03.2017

Eesti emakeelepäevast saavad osa ka teisi keeli kõnelevad lapsed

14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval, tähistatakse Eestis traditsiooniliselt emakeelepäeva. Tänavu saavad sellest osa ka need Tallinna lasteaialapsed, kelle kodune keel ei ole eesti keel – vene õppekeelega lasteaedadele korraldatakse eestikeelne etluskonkurss. Kahes lasteaias aga avatakse eesti keele metoodika keskused õpetajatele.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart leiab, et oma keele väärtustamine on oluline igale rahvale, kuid eriti oluline on see meie väikeses riigis, kus eesti keelt emakeelena kõneleb alla miljoni inimese. „Keel pole ainult suhtlusvahend, see on ka identiteedi ja kultuuri kandja, mida hoida saame vaid kõik koos, püüdes üksteist mõista,“ rääkis abilinnapea. „Emakeele päeva puhul juhime Tallinnas taas tähelepanu eesti keele õppe tähtsusele mitte ainult koolis, vaid ka lasteaias. Üle linna toimub sel päeval mitu märkimisväärset üritust.“   

Sellel aastal korraldatakse vene õppekeelega lasteaedade lastele etluskonkurss „Eesti keelel kaunis kõla“. Sama pealkirjaga menukat konkurssi on Tallinna Kopli Noortemaja korraldanud juba üle kümne aasta, kuid vene õppekeelega lasteaedadele toimub see esimest korda. Märtsi jooksul viiakse igas linnaosas läbi eelvoorud, mis päädivad 27. märtsil finaaliga Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus esineb 35 parimat mudilasetlejat üle Tallinna.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart, kes kuulub ka konkursi žüriisse, leiab, et see sündmus on lastele eesti keele õppimisel kindlasti kasuks. „Pean oluliseks, et keeleõppele pöörataks tähelepanu juba varases lapsepõlves,“ ütles abilinnapea. „Lastele meeldib õppida siis, kui neil on põnev. Soov esineda konkursil innustab väikesi keeleõppijaid ja annab põhjuse harjutada.“

Žüriisse kuuluvad lisaks Mihhail Kõlvartile ka kirjanik ja luuletaja Jaak Urmet (Wimberg) ning Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

Oluline on keeleõppes toetada ja innustada ka õpetajaid. Tallinna lasteaedades on juba loodud üks Tallinna, Harjumaa ja Läänemaa koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus – Tallinna Suur-Pae Lasteaias. Märtsikuus avatakse need veel kahes lasteaias.

14. märtsil kell 11 avatakse metoodikakeskus Tallinna Rukkilille Lasteaias (Õismäe tee 70) ning 17. märtsil kell 13 Tallinna Vindi Lasteaias (Vindi 3). Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda haridusasutuste pedagoogidele koostöö võimalusi (üritused, koosolekud, näitused, ühisprojektid lasteaedade vahel jms). Tegevuse suunaks on ka koolituste, praktiliste õppepäevade ja õppereiside korraldamine vastavalt õpetajate vajadustele. Metoodikakeskuse tegevuse sihtgruppideks on eesti keele kui teise keele õpetajad ja eesti keeles õppetegevusi läbi viivad õpetajad. Kokku on Eestis kuus metoodikakeskust.