02.02.2018

"Eesti keele kaunis kõla"

21. veebruaril kell 10.30 toimub Tallinna Raku lasteaias XV ülelinnalise koolieelikute etlemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" lasteaiasisene eelvoor.

Žürii, kuhu kuuluvad lasteaia töötajad ja lapsed, kuuluvad ära kõik etlejad ning valivad välja kolm tublimat, kes lähevad lasteaeda esindama Nõmme eelvooru, mis toimub 1. märtsil Tallinna Rännanku lasteaias.